ts2016

Quo Vadis? Szukamy odpowiedzi

Quo Vadis Człowieku, Polsko, Kościele, Europo? Na to pytanie poszukają odpowiedzi uczestnicy trwającego w dniach 24-28 października br. Tygodnia Społecznego w Szczecinie. Do rozmowy zostali zaproszeni m.in. Jerzy Buzek, Szymon Hołownia, Magdalena Ogórek, Paweł Kowal , Jadwiga Staniszkis, Maciej Zięba OP, Przemysław Nowacki, Jerzy Sieńko.

Podczas pięciu spotkań, w pięciu różnych obszarach tematycznych, w pięciu różnych miejscach w Szczecinie. Zapraszamy mieszkańców Szczecina i regionu do udziału w debatach.

Quo Vadis człowieku? Pierwszego dnia Tygodnia Społecznego, w poniedziałek 24 października, w budynku 13 muzodbędzie się debata: Czy są granice w medycynie, których nie powinniśmy przekraczać?
Drugi dzień, to Quo Vadis Kościele? W Klasztorze Dominikanie Szczecin porozmawiamy nt: W domu mojego Ojca jest mieszkań wiele? Kościół jakiego pragnę.
Trzeci to Quo Vadis Polsko? W Sali Bogusława na Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie poszukamy odpowiedzi na pytanie: Czy Polska jest dobrem wspólnym?
Czwartego dnia, na dziedzińcu Muzeum Narodowego, budynku Muzeum Tradycji Regionalnych odpowiemy na pytania Quo Vadis Europo? Czy Europa jest wspólnotą wartości?
Ostatnie spotkanie, piąte, które odbędzie się w Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, to Dzień Dobrych Praktyk Społecznych i próba odpowiedzi na pytanie: czy musimy być odpowiedzialni za słabszych?
Pełen program jak również pełna lista zaproszonych gości na stronie: www.tydzienspoleczny.pl

Dlaczego Tydzień Społeczny? Bo to czas na rozmowy o społeczeństwie w najszerszym ujęciu i przekroju, o społeczeństwie na bieżąco. Wiwisekcja ta bywa bolesna, trudna czasem niewygodna, ale staramy się robić to jednak z miłością i wyrozumiałością, bo to przecież operacja na nas samych. Swoista autoterapia.

Celem tygodnia jest spotkanie. Spotkanie środowisk intelektualnych od chrześcijańskich po te zupełnie po przeciwnej stronie. Ale publiczna debata, choć czasem ostra ma na celu jednak wypracowanie wspólnych stanowisk. To spotkanie ludzi z różnych środowisk i o różnych poglądach, którzy działają na rzecz dobra wspólnego, budują sprawiedliwość społeczną.

Formą, którą przyjęliśmy jest debata. Debata nad głównymi problemami społecznymi, zagadnieniami etycznymi, wartościami kształtującymi życie społeczne w dzisiejszej Polsce. Do udziału w wykładach i dyskusjach zaprosiliśmy przedstawicieli życia społecznego, politycznego i gospodarczego, osoby pełniące obecnie lub w przeszłości ważne funkcje publiczne. Wierzymy, iż wspólna refleksja pozwoli nam na twórcze proponowanie rozwiązań w ważnych kwestiach społecznych. Debaty Tygodnia Społecznego odbywają się w Szczecinie od kilkunastu lat.
Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny.