Arkadiusz Oryszewski
Arkadiusz Oryszewski

Wyróżnienie Anioła Solidarności Społecznej 2017

Od 12 lat związany ze Szczecińskim Stowarzyszeniem Feniks, które działa na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych na terenie Gminy Szczecin oraz Gminy Police. Studiował na Uniwersytecie Szczecińskim pracę socjalną na Kierunku Socjologia oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych ? zarządzanie organizacją społeczną. Od 2006 roku Prezes Stowarzyszenia Feniks. W roku 2014 wraz ze Stowarzyszeniem uhonorowany z rąk Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi prestiżowym Dyplomem ?Benemerenti? ?za działania podejmowane na rzecz najbardziej zapomnianych, zmarzniętych, głodnych i bezdomnych w Szczecinie?. W roku 2015 prowadzone przez niego Stowarzyszenie wyróżniono i uznano przez Prezydenta Miasta Szczecina za ?ważnego partnera w rozwiązywaniu problemów osób najbardziej potrzebujących?.

Iwona Pomaska
Iwona Pomaska

Anioł Solidarności Społecznej 2016

Przewodnicząca Rady Osiedla Golęcino-Gocław, zaangażowana w Caritas przy parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Szczecinie, od wielu lat walcząca z ubóstwem wśród dzieci i młodzieży, organizujca pomoc i wsparcie wielopłaszczyznowe.

Ewa Radanowicz
Ewa Radanowicz

Anioł Solidarności Społecznej 2016

Nauczycielka, od 2002 r. – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym (powiat łobeski). Osoba obdarzona niezwykłym darem tworzenia wizji i konsekwentnego ich osiągania. W warunkach takich samych, jak dla wszystkich w kraju szkół publicznych, stworzyła przestrzeń autentycznego rozwoju ludzi – dzieci, młodzieży i nauczycieli (a nie tylko realizacji programu). Podniosła poziom nauczania z najniższego wyniku w województwie – do najwyższych poziomów. W szkole kierowanej przez p. Dyrektor Ewą Radanowicz uczy się 400 uczniów, dojeżdżających z 16 miejscowości! Pani Ewa, ze wszystkiego, co inni uważają za słabość – uczyniła atuty szkoły.
Pani Ewa Radanowicz naprawdę wie, dokąd zmierza w swojej misji nauczyciela, wychowawcy i dyrektora szkoły

Dr Wacław Idziak
Dr Wacław Idziak

Anioł Solidarności Społecznej 2016

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka”, wykładowca studium MBA Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 15 lat realizuje projekty związane z wprowadzaniem obszarów wiejskich do gospodarki wiedzy, doznań i kreatywności, w tym projekty poświęcone tworzeniu wiosek tematycznych. Autor wielu publikacji na ten temat, w tym książek Kultura bogactwem turystyki wiejskiej, O odnowie wsi, Wymyślić wieś od nowa, Kultura w rozwoju obszarów wiejskich. Autor i współautor wielu projektów rozwoju lokalnego nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich, wyróżniony w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Eurolider 2009”, członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie, aktywnie przekazuje doświadczenia i wiedzę – budzącym się do życia społecznościom lokalnym na Ukrainie. Człowiek, który wie, dokąd zmierza…

Robert Krupowicz
Robert Krupowicz

Anioł Solidarności Społecznej 2016

Człowiek, który od zawodu dziennikarza, poprzez pełnienie zaszczytnej roli wojewody, 6 lat temu – podjął się poprowadzenia rozwoju gminy Goleniów – jednej z najdynamiczniej rozwijającej się miejsko – wiejskiej gminy naszego regionu. Zaczął od uporządkowania „gospodarstwa” – od dróg, mostów, stworzenia infrastruktury niezbędnej dla ludzi, by zająć się w sposób planowy – rozwojem społecznym gminy. To rzadko spotykana postawa. Z inicjatywy Burmistrza powstała koncepcja, projekt i inkubacja pierwszego w kraju Zakładu Aktywności Zawodowej w konwencji B2B – na Parku Przemysłowym. Burmistrz świadomie inwestuje w edukację i kulturę. Ma wizję zmniejszenia nierówności społecznych we wspólnocie, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością. Teza Burmistrza, wygłoszona na spotkaniu z mieszkańcami gminy na spotkaniu noworocznym w styczniu 2016 r.: „To ludzie są mocą i napędem tego miasta”.
NIE WIEM, CZY TO DOBRY POMYSŁ… POD ROZWAGĘ…

Agata Wilińska – Onyśko
Agata Wilińska – Onyśko

Anioł Solidarności Społecznej 2016

Z wykształcenia pedagog, socjolog. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w goleniowskich organizacjach pozarządowych oraz Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, od czterech lat współpracuje z firmami z branży e-commerce – Stylepit i PDC Logistics. Inicjatorka działań mających na celu włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz podopiecznych instytucji pomocy społecznej do otwartego rynku pracy. Współzałożycielka Klastra E-Biznesu Pomorza Zachodniego zrzeszającego przedsiębiorstwa gotowe do dzielnie się kapitałem wiedzy i kompetencji.