„Rozmowy w drodze” są odpowiedzią na liczne sygnały i prośby płynące od uczestników Tygodnia Społecznego 2016 w Szczecinie. Podczas październikowych spotkań wielokrotnie podnoszona była kwestia kontynuowania wydarzenia w ciągu roku poprzez cykliczne spotkania, których kulminacją i zwieńczeniem byłby Tydzień Społeczny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników Tygodnia Społecznego ruszamy z cyklem spotkań z ludźmi nauki, kultury, sztuki, którym nadaliśmy wspólny tytuł: „Rozmowy w drodze”. Tytuł ten można interpretować w różny sposób. Po pierwsze „Rozmowy w drodze” jako element prowadzący nas do celu jakim jest Tydzień Społeczny. Po drugie „Rozmowy w drodze” jako spotkanie z drugim człowiekiem, stawiające nas w konfrontacji z jego światopoglądem, filozofią, myślą i spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość. To spotkanie ” w drodze”, z którym niekoniecznie musi być nam „po drodze”. Po trzecie „Rozmowy w drodze” mają swoją dynamikę zmiany lub przynajmniej „zasiania ziarna”. Spotkaniom towarzyszyć będą projekcje filmowe, wystawy, koncerty i spotkania z inspirującą książką.


PARTNERZY WYDARZENIA:

pionn_przezrkolko_szczecin.jpg