]

trtHasłem przewodnim czwartego dnia Tygodnia Społecznego jest pytanie Quo Vadis Europo? Do debaty zaprosiliśmy prof. Jerzego Buzka, dr. hab. Pasquale?a Policastra i Ludwika Wiśniewskiego OP. Czy Europa jest wspólnotą wartości? z tym pytaniem zmierzą się nasi goście podczas panelu dyskusyjnego, który poprowadzi Pani Celina Skrobisz.

Harmonogram:
17:30 – 17:40 Powitanie i przedstawienie zaproszonych gości
17:40 – 18:00 Odczyt: Czy Europa potrzebuje chrześcijańskich korzeni? ? Ludwik Wisniewski OP
18:00 – 18:20 Odczyt: Dawanie siebie, a etyka integracji europejskiej ? dr hab. Pasquale Policastro
18:20 – 18:40 Odczt: prof. Jerzy Buzek
18:40 – 19:00 Przerwa
19:00 – 20:15 Panel dyskusyjny: Czy Europa jest wspólnotą wartości?
20:15 – 20:30 Odpowiedzi na pytania publiczności.

Previous Image
Next Image

info heading

info content