Czy Europa jest bezpiecznym projektem?

a.
Hasłem przewodnim dzisiejszego dnia Tygodnia Społecznego jest Szukamy Prawdy o Europie. Czy Europa jest bezpiecznym projektem? nasi goście Adam Daniel Rotfeld, Barbara Patlewicz, Dariusz Rosiak wspólnie poszukają odpowiedzi na tak postawione pytanie, podczas panelu dyskusyjnego. Zapraszamy na do Muzeum Narodowego w Szczecinie.
WSTĘP WOLNY.